Košík:je prázdny
bez DPH:0,00 EUR
s DPH:0,00 EUR
 Dopravu zabezpečujeme
UPSGeis
Naši zmluvný partneri
 Milí zákazníci
Potrebujete poradiť pri výbere správneho zariadenia alebo servisovania Vašej čističky? Kontaktujte nás pohodlne na telefónnom čísle
+421 944 943 075 a  pomôžeme Vám vybrať pre Vaše okolnosti najvhodnejšie riešenie/zariadenie.  

S úctou, homeexpress.sk 

Čističky VH a VH-Light


Domová čistiareň odpadových vôd

Základný popis:
 
Dodávame čistiarne typovej rady VH, jedná sa o malé domové čistiarne odpadových vôd s veľmi modernou technológiou čistenia odpadových vôd. Tieto čistiarne sú technologicky prepracované do detailov, ktoré umožňujú nadštandardný komfort obsluhy a následnej starostlivosti. Vo svojej cenovej a kvalitatívnej kategórii nemajú na našom trhu konkurenciu. Umožňujú komfortné a pritom veľmi efektívne čistenie odpadových vôd pri použití bežných čisticich prostriedkov bez toho, aby bola domácnosť nejako obmedzovaná vo svojich bežných potrebách.

Základné informácie:
 
Čistiarne typu VH sú malé biologické čistiarne odpadových vôd. Kvalita vody na odtoku zodpovedá hygienickým a vodohospodárskym požiadavkám. A spĺňa všetky stanovené normy ako slovenskej republiky, tak aj normy európskej únie, čo dokladáme certifikátom.

Základná dodávka:

 •   prepojovacie komponenty

 •   kryt  plastový      

 •   dúchadlo na dodávku vzduchu       

 •   odovzdávacie protokoly      

 •   prevádzkový poriadok        

 •   zaškolenie obsluhy

 •   nádrž biologickej ČOV      

 •   technologické vstavby     

 •   prevzdušňovací systém     

 •   prečerpávacie systém       

 •   vtokové a výtokové potrubie

 •   kompletná čistička

Popis a funkcia:
 
Splaškové odpadové vody natekajú najprv do sekcie mechanického predčistenia resp. usadzovacej sekcie, kde dochádza k zachyteniu hrubších mechanických nečistôt, k odlúčeniu ľahkých vyflotovaných (plávajúcich) častíc ak zachyteniu rýchlo sedimentujúcich častíc. Odpadové vody ďalej natekajú do oxickej sekcie, kde sa nachádza prevzdušňovací systém, ktorým sa dodáva potrebné množstvo kyslíka mikroorganizmom. Zmes mikroorganizmov (aktívny kal) zabezpečuje odstraňovanie biologického znečistenia. Z oxickej sekcie odteká aktivačná zmes (tj. Zmes kalu a vody) do separátora. V separátore sa využíva fluidná filtrácia. Vločky aktivovaného kalu strácajú v separátore kinetickú energiu a zároveň narastá ich veľkosť. Vytvárajú tak vločkovitý mrak (kalový oblak), cez ktorý prechádza prúdiaca voda, pričom sú z neho odfiltrované aj najmenšie nečistoty. Konštrukciou separátora je zabezpečené, že kal usadí sa do vyhradeného sedimentačného priestoru, odkiaľ je odčerpávaná späť do aktivácie. Vyčistená voda je odvádzaná zberným žľabom do odtokového potrubia. Biologické znečistenie je prevádzané na aktivovaný kal, pričom jeho produkcia závisí od miery zaťaženia. Výhody a rozdiely oproti iným ČOV aktívny akumulačná zóna 160 litrov vysoká účinnosť 6- komorový systém plnohodnotnej prevzdušňovacie elementy možnosť preťaženia až na 1,5 násobok EO prevádzku bez chemických prísad malé nároky na plochu nízka hmotnosť jednoduchá montáž žiadne mechanické diely vnútri reaktora nízke prevádzkové náklady nízka spotreba elektrickej energie jednoduchosť, spoľahlivosť dlhá životnosť, prevádzka bez zápachu, tichý chod, automatický zber voľne plávajúcich nečistôt na hladine, modulárne technologické riešenia, lacnejšia a jednoduchšia údržba a servis, predĺženie životnosti celej ČOV